Menu
Partido X.

Què és

La X és una incògnita. Representa qui canviï completament la idea de “partit” per establir una democràcia vertadera. ¿Cap partit ho farà? Aleshores la X representa els ciutadans, la Xarxa Ciutadana que els farà fora dels seus seients.

És la Xarxa Ciutadana que guanya perquè aplica el programa que permet instaurar una veritable democràcia amb què la gent puga defensar els seus interessos. La Xarxa Ciutadana Partit X entra al parlament, n’obre les portes i torna directament el poder sobirà a les persones a través del compliment de tots els punts del seu programa: la Democràcia i Punt.

Des de llavors, qualsevol persona té la possibilitat de millorar i votar directament les lleis que li afecten o de proposar-les mitjançant Iniciatives Legislatives Populars, i referèndums vinculants. Les lleis s’elaboren a internet o en espais habilitats permanentement en institucions públiques (oficines de correus, ajuntaments, etc…) a la vista de tots, i tothom pot aportar sense necessitat de ser una corporació multinacional, como s’està fent a Porto Alegre des del llunyà 2003 o a Islàndia amb la recent Wikiconstitució (2011).

Així doncs, l’elit política tal i com era coneguda a l’antic règim desapareix, essent substituida per uns treballadors-públics-electes que recopilen i executen de la manera més eficaç possible les solucions creades pel saber expert de la societat.

En el futur ens va francament bé. La vida val la pena perquè, la veritat, es viu molt a gust: es treballa el just i bé, perquè hem eliminat despeses supèrflues i innecessàries com les de mantenir els patològicament rics, tenim casa, els nostres futurs ciutadans reben una formació moderna i adequada i són sans.

En haver eliminat aquestes preocupacions que van llastar l’avanç de les generacions passades, els nostres ciutadans es dediquen a emprendre i exercir les seves habilitats i interessos de manera coŀlaborativa generant avenços sostenibles que no fan sinó augmentar el benestar general de manera imparable. El Futur ha arribat i no està gens malament.

Perquè no hi ha millor futur que un bon present. La ideologia del Partit X es la lògica. El seu programa només conté un punt: com el mateix nom indica el punt és Democràcia i Punt (Poder Legislatiu Ciutadà – Wikilegislació / Govern amb control ciutadà – Wikigovern; Referèndums obligatoris i vinculants; Dret de vot real i permanent i Transparència a les institucions públiques).

Quan s’aconseguisca Democràcia i Punt, tota la resta de mesures s’implementen a través de llurs quatre mecanismes aconseguint que siguin beneficioses per a tota la societat. Quant a portaveus i representants aquestes són figures totalment demodés en el futur ja que la gent fa allò que sap fer en cooperació amb la resta segons les seves capacitats i possibilitats. Ningú no opina d’allò que no en té ni idea, però tothom pot aprendre de tot. Ens fiem dels qui treballen sobre un tema perquè no ho fan d’amagat, sinó que podem comprovar amb transparència en tot moment llurs fonts i llurs propostes.